عناوین آموزشگاه طلا و جواهر سازی

تیتانات استرانسیم ;جواهرات مصنوعی
آذر ۵, ۱۳۹۷
دوره ویژه آموزش مومکاری و سنگ سوار کردن بر روی موم
آذر ۱۸, ۱۳۹۷
نمایش همه

عناوین آموزشگاه طلا و جواهر سازی

طراحی طلا و جواهر کلاسیک

طراحی طلا و جواهر کلاسیک

آموزش طلا و جواهر سازی -آموزشگاه طلا و جواهر سازی –طلاسازیجواهر سازی

-آموزش طلا -آموزش طلاسازی -آموزش نقره _آموزش نقره سازی _انگشتر سازی _

طلاسازی _آموزشگاه طلاسازی _آموزشگاه جواهر سازی – آموزشگاه مصیبی –

آموزشگاه شهید مصیبی -Hl,ca’hi xgh, [,hiv shcd aidn lwdfd-آموزشگاه طلاو

 

جواهر سازی شهید مصیبی-آموزشگاه طلاو جواهر سازی مصیبی -آموزش جواهرسازی

مصیبی –آموزش جواهر سازی دستی -آموزش ساخت جواهرات -آموزشگاه طلاسازی در تهران

-آموزش طلاسازی – آموزش طراحی طلاو جواهر 

فنی و حرفه ای  -جواهر سازی شهید مصیبی –تهران -تهرانپارس -نارمک –

طلاسازی صنعتیطلاسازی دستی -تعمیرات طلا -فروشندگی طلا -طراحی -مومکاری-

موم زدن سوارکردن سنگ بر روی موماتود زدن– آموزش طراحی جواهر -آموزش طراحی جواهر با ماتریکس -آموزش طراحی پلاک با کرل -طراحی بانرم افزار-طراحی برای پرینترسه بعدی -آموزش جواهر سازی شرق تهران -آموزش طلاسازی -آموزش جواهر سازی –

آموزش زرگری -آموزش لامه بندی -آموزش قفل-آموزش جواهر-

 -xghshcd- amozeshgahtalajavahersazi -amozeshtala -amozesh javahersazi

-javahersazi – javahersazi sharg – Hl,ca  -Hl,ca’hi -Hl,ca cv’vd -Hl,ca [,hiv  -[,hiv-Hl,ca xvhpd [,hiv

فلکه اول تهرانپارس -خیابان گلبرگ (امیری طائمه )- تقاطع رشید کنار رستوران لوکس زرین پ۶۸ واحد ۱