آموزش انگشتر سازی -رکاب سازی

آموزش ساخت و تعمیرات طلا
اسفند ۷, ۱۳۹۷
تراش گوهر فست کات
آموزش جواهر سازی
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
نمایش همه

آموزش انگشتر سازی -رکاب سازی

درآموزشگاه طلاو جواهر سازی مصیبی
در دوره طلاو جواهر سازی از جمله مواردی که یاد میگیرید انگشتر سازی و ساخت رکاب زنانه و مردانه است
به طوری که در پایان دوره باهر فلزی هر مدلی را میتوانید بسازید