دوره گوهر شناسی الماس

آموزش تراش الماس
آموزش تراش الماس
شهریور ۱۸, ۱۴۰۰
دوره طلا سازی مدرن
دوره طلا سازی مدرن
آبان ۲۱, ۱۴۰۰
نمایش همه

دوره گوهر شناسی الماس

دوره گوهر شناسی الماس

دوره گوهر شناسی الماس

دوره گوهر شناسی الماس

این دوره گوهر شناسی الماس شما را با دنیای مسحور کننده الماس آشنا می کند و دانش جامعی در مورد منشاء الماس، شکل گیری، خواص آن و درجه بندی الماس , رنگ، شفافیت، برش و وزن و چگونگی تاثیر آنها بر ارزش الماس ارائه می دهد.

انبوهی از اطلاعات ارائه شده در دوره گوهر شناسی الماس شما را برای فروش و خرید جواهرات الماس توانمند می کند.

در دوره گوهر شناسی الماس مواردی مانند تشکیل الماس، خواص فیزیکی و نوری آن شناسایی الماس در بین شبیه سازها و مصنوعی آن را فرا میگیرید. همچنین تکامل صنعت الماس مدرن سیر تکاملی برش الماس درجه بندی الماس بر اساس رنگ، برش، شفافیت و وزن و درجه بندی الماس تشخیص ارزش گذاری الماس را نیز فرا خواهید گرفت.

دوره گوهر شناسی الماس برنامه تخصص فنی و دانش جامعی را در مورد سنگ های قیمتی مختلف و الماس بر اساس استانداردهای بین المللی ارائه می دهد.

شما را قادر می سازد تا سنگ های قیمتی و الماس را شناسایی، درجه بندی و ارزیابی کنید. امروزه که بازار پر از سنگ های مصنوعی، بدلی و فرآوری شده است، شناخت کامل سنگ های قیمتی و شرکت در دوره گوهر شناسی الماس برای موفقیت در این صنعت بسیار مهم و ضروری است.