طلای دست دوم -طلای متفرقه -طلای آبشده

میزان مقاومت سنگهای جواهر در برابر حرارت؟
آبان ۱۵, ۱۳۹۷
حکاکی روی گوهر
طلاسازی ،جواهر سازی ،مخراجکاری یکجا بیاموزید
آبان ۲۷, ۱۳۹۷
نمایش همه

طلای دست دوم -طلای متفرقه -طلای آبشده

زیور الات طلای گوناگونی که  از چندین کارخانه تولید  کننده

طلا در مجموعه خرید مغازه دار جمع شده است . همه آنها

احتمالا از نظر عیار یکی اند (۱۸ عیار )اما چون دارای لحیم و

احیانا حلقه چه های عیار پایینی هستند.طبیعتا پس ازذوب

 و ری گیری عیار دقیق آن مشخص خواهد شد.

طلای آبشده که ری گیری هم شده باشد ،عیارش مشخص شده

است و تولید کنندگان از این طلا ،برای تولید  به همراه شمش

استفاده میکنند تا درستی عیار کار ی که تولیدمی کنند را دقیق

بتوانند محاسبه کنند .