طلاسازی_آموزش طلاسازی_بین المللی

ملیله‌ کاری
ملیله‌ کاری
اسفند ۱۸, ۱۴۰۱
قوانین صرافی و قوانین رسمی و شرعی حاکم بر زرگری در قرن هفتم هجری
مهر ۲۸, ۱۴۰۲
نمایش همه

طلاسازی_آموزش طلاسازی_بین المللی

آموزشگاه طلاسازی

 

آموزش طلاسازی_آموزش جواهرسازی_آموزش نقره سازی

از قدم اول آموزش تا سطح پیشرفته ،همراهی برای کارآفرینی ،راه اندازی خط تولید تا فروش

استخدام و پشتیبانی برای کار

مدرک فنی و حرفه ای و بین المللی

 

آموزشگاه طلاوجواهرسازی مصیبی