حکاکی شیمیایی

اچ کاری
اچ کاری طلا و جواهر
بهمن ۱۸, ۱۳۹۹
کلاس جواهر سازی
کلاس جواهر سازی
فروردین ۱۸, ۱۴۰۰
نمایش همه

حکاکی شیمیایی

حکاکی شیمیایی

حکاکی شیمیایی

حکاکی شیمیایی

انواع روشهای حکاکی شیمیایی یا اچ کردن :

حکاکی شیمیایی یا اچ نوری
حکاکی شیمیایی یا اچ الکتروشیمیایی
حکاکی شیمیایی يا اچ کردن رسوبی
اچ کردن به روش رنگ آمیزی حرارتی
حکاکی شیمیایی يا اچ کردن شیمیایی، اچ فیزیکی
حکاکی شیمیایی يا اچ کاتدی
اچ حرارتی

پس از حکاکی شیمیایی یا اچ کردن قسمت هایی از ریز ساختار که انرژی بالاتری دارند ، خورده می شوند و به همین دلیل زیر میکروسکوپ از سایر قسمت ها متمایز می شوند. از نایتال و بیکرال و کلرورفریک برای حکاکی شیمیایی یا اچ کردن فولاد ها و چدن ها استفاده می شود که نایتال از سایرین رایج تر است.

در عملیات حکاکی شیمیایی یا اچ کردن زمان اچ کردن دارای اهمیت است چون ممکن است نمونه زیادی خورده شود. درصد آلیاژ و دمای قطعه بردمای اچینگ اثر می گذارد. مواد حکاکی شیمیایی یا اچ کردن معمولا از اسید هستند.