قوانین صرافی و قوانین رسمی و شرعی حاکم بر زرگری در قرن هفتم هجری

طلاسازی_آموزش طلاسازی_بین المللی
شهریور ۱۳, ۱۴۰۲
آموزش درست در حرفه و صنعت طلاوجواهرسازی
خرداد ۲۲, ۱۴۰۳
نمایش همه

قوانین صرافی و قوانین رسمی و شرعی حاکم بر زرگری در قرن هفتم هجری

در حسبت بر صرافان

 

 

 

در حسبت بر صرافان

شغل صرافی خطر بزرگی بر دین دارد و کسی که بدین شغل می‌پردازد باید از پیش احکام شرع را بشناسد تا از افتادن در محظورات  شرعی بپرهیزد .بر محتسب (بازرس اصناف) است که بازار صرافان را بازرسی کند و اگر صرافی را ببیند که ربا می‌خورد یا به کار ناروا می‌پردازد او را تعزیر کند و در صورت تکرار عمل او را از بازار براند .شرح این مطلب در فصل ربا آمده است و در اینجا تنهایی ذکر مواردی که در آنجا نیامده است می‌پردازیم.

صراف را روا نباشد که دینار کاشانی را با دینار شاپوری معامله کند ،چه آن دو دگرگون اند ،و نیز نباید دیناری را همراه با دو جامه به بهای دو دینار بفروشد چنانکه برخی از صرافان و بزازان  چنین می‌کنند، مثلا دیناری به عنوان وام به کسی می‌دهند و دو جامه به بهای دو دینار به وی می‌فروشند و جمعا سه دینار در سر مدت معین حاصل می شود که باید بپردازد. این عمل حرام و نارواست ،زیرا قرض دادن به قصد انتفاع انجام گرفته ،چنانکه اگر دینار را به مشتری قرض ندهد وی جامه ها را از وی به دو دینار نمی‌خرد.

محتسب باید ترازو و سنگهای آنان را نیز بازرسی گند چنانکه پیش از این گفتیم .

 

در حسبت بر زرگران 

کلیک کنید