شروع دوره جدیدآموزش گوهر تراشی (تراش سنگ)

آموزش نقره سازی
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
آموزش جواهر سازی
اسفند ۵, ۱۳۹۷
Show all

شروع دوره جدیدآموزش گوهر تراشی (تراش سنگ)

دوره جدید گوهر تراشی (تراش سنگ ) ۰۲۱۷۷۷۱۴۲۶۵

دیدگاه ها بسته شده است