دوره های آموزشی در حال ارائه در آموزشگاه

آموزش فروشندگی طلا و جواهر در تهران
فروشندگی طلا و جواهر و نقره
شهریور ۲۵, ۱۳۹۷
ساخت دستی طلاو جواهر/آموزش جواهر سازی دستی
مهر ۳, ۱۳۹۷
نمایش همه

دوره های آموزشی در حال ارائه در آموزشگاه

آموزشگاه طلا و جواهر سازی

آموزشگاه طلا و جواهر سازی

مدرک فنی و حرفه ای (قابل ترجمه )دیپلم طلا و جواهر سازی قابل دنبال در دانشگاه علمی و کاربردی – ارائه مدرک بین المللی آکادمی هاروارد سرت انگلستان و…

معرفی به کار میشوید