تراش گوهر فست کات

گوهر تراشی
آموزش گوهر تراشی (تراش سنگ)
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷
حکاکی روی گوهر
حکاکی روی گوهر
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷
نمایش همه

تراش گوهر فست کات

تراش گوهر فست کات

تراش گوهر فست کات

تراش گوهر فست کات

تراش فست کات : تراش فست یا زاویه تراشی به تراشی گفته می شود که تراش کار، روی سنگ جواهر تعدادی پخ یا صفحه، با زاویه مشخص که از قبل بر اساس ضریب شکست نور آن سنگ، محاسبه شده اند ایجاد می کند. این تراش ها در اشکال و ابعاد مختلفی طراحی می گردند. از اشکال متداول تراش جواهرات اشکالی چون گرد، بیضی، مستطیل، چهار گوش و غیره می باشند. از تراش گوهر فست کات متداول جواهرات نیز می توان به تراش های تراش گوهر فست کات برلیان، تراش گوهر فست کات مارکیز، تراش گوهر فست کات باگت، تراش گوهر فست کات پرنس، تراش گوهر فست کات امرالد و غیره اشاره نمود.

تراش گوهر فست کات

تراش گوهر فست کات