جوشکاری و لحیم کاری طلاو نقره

شمش
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷
آموزش فروشندگی طلا و جواهر در تهران
فروشندگی طلا و جواهر و نقره
شهریور ۲۵, ۱۳۹۷
نمایش همه

جوشکاری و لحیم کاری طلاو نقره

جوشکاری با دستگاه های برقی (DC) از ذوب شدن دو نقطه فلزمجاور هم اتصال صورت میپذیرد .
اما در جوشکاری با لحیم فلز اصلی گرچه حرارت میبیند و نقطه جوش هم سرخ میشود ،ولی در
ترکیب و یا شکل ظاهری آن تغییری ایجاد نمیشود و تنها لحیم که از آلیاژی با نقطه ذوب کمتر
ساخته شده ، به سرعت ذوب گشته و دو نقطه را به هم متصل می سازد.

                                                                                                                    در تعمیرات طلا از لحیم کاری استفاده میشود.