شمش

کادمیوم چیست
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
جوشکاری و لحیم کاری طلاو نقره
شهریور ۲۴, ۱۳۹۷

شمش ،طلایی که عیار ایرانی آن ۲۴ و عیار خارجی آن ۹۹۹/۹ که همان هزار است .این فلز با ارزش را
در ابعاد مختلفی از مکعب و مستطیل در وزن های گوناگون در بانکهای بزرگ جهانی نگهداری میشود .
شمش های شناسنامه دار در ایران فقط در عیار ۲۴ از طرف بانک مرکزی در حد محدود صادر میشود و
عموما در بازار شمش های بدون شناسنامه است و شمش های با عیار پایین تر به هیچ وجه قانونی و
شناسنامه دار نیست در واقع طلای آبشده است نه شمش .

عیار استاندارد بین المللی و ایران
طلای ۷۵۰ عیار ایرانی ۱۸
طلای۵۸۵ عیار ایرانی ۱۴
طلای ۳۷۵ عیار ایرانی ۹