آموزش هنر ملیله سازی در طلاو جواهر سازی

آموزش طراحی جواهرات در شرق تهران
دی ۲۴, ۱۳۹۷
آموزش مخراج کاری
آموزش نقره سازی
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
نمایش همه

آموزش هنر ملیله سازی در طلاو جواهر سازی

شکل دهی مواد اولیه فلزی نقره ، مس و برنج و یا طلاو نورد کاری و تهیه مفتول شکل دهی و تثبیت مفتول ها

و تثبیت مفتول ها در شکل مورد نظر در نهایت خلاقیت زیبایی و ظرافت در هنر اصیل و سنتی تلفیق شده

با نوآوری و ایده های نو