سرچنگی

آبان ۲, ۱۳۹۷

در دوره آموزش مخراجکاری :

کار با فرز و ابزار ها و نوشتن روی ورق مسی برنجی و نقره چسباندن قطعه و کار با مشته و لاک آموزش قلم زدن انواع […]