زرگری

آبان ۱۲, ۱۳۹۷
حکاکی روی گوهر

ابزار زرگری (طلاسازی و جواهر سازی)

حدیده : صفحه فلزی محکم و مستطیلی شکل که دارای سوراخهای منظم در اندازه های مختلف و منظم، که داخل هریک از این سوراخها حلقه های […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۷

اوزان رایج در زرگری (طلا و جواهر سازی)

اوزان رایج در زرگری (طلاوجواهر سازی) کیلوگرم یک کیلوگرم= ۱۰۰۰ گرم یک کیلوگرم =۲۱۷ مثقال و ۱۳ نخود یک کیلو گرم =۵۲۰۸ نخود و ۳۳گندم (آنه […]