حلقه ست گرد

آبان ۲, ۱۳۹۷
دوره آموزش گوهر شناسی

دوره آموزش مخراجکاری

کار با فرز و ابزار ها و نوشتن روی ورق مسی برنجی و نقره چسباندن قطعه و کار با مشته و لاک آموزش قلم زدن انواع […]