آموزش مربیگری طلاسازی

آموزش مربیگری طلاسازی

مهر ۲۰, ۱۴۰۱
دوره پداگوژی عمومی ساخت طلا و جواهر

دوره پداگوژی عمومی ساخت طلا و جواهر

دوره پداگوژی عمومی ساخت طلا و جواهر چه مبتدی باشید و چه قبلاً در جواهرسازی مشغول بوده اید، یا هر کسی که مشتاق طراحی جواهرات برای […]
مهر ۲۰, ۱۴۰۱
دوره آموزش مربیگری طلاسازی

دوره آموزش مربیگری طلاسازی

دوره آموزش مربیگری طلاسازی دوره آموزش مربیگری طلاسازی برای دانشجویان با معیارهای واجد شرایط بودن عبارتند از  تکمیل مدرک پیش نیاز در رشته مرتبط از هر […]