دنیای طلاوجواهر

 

دوره های درحال ارائه درآموزشگاه طلاو جواهر سازی شهید مصیبی

کارگاه آموزش طلاسازی در تهران

کارگاه آموزش جواهر سازی در تهران

کارگاه آموزش گوهر تراشی در شرق تهران

کارگاه آموزش طلاو جواهر سازی در تهران

-دوره آموزش طراحی رنگ آمیزی با مداد رنگی (مقدماتی )- رنگ آمیزی آبرنگ (پیشرفته )

-دوره آموزش نرم افزار ماتریکس و راینو و طراحی جواهر و زیورالات

-دوره آموزش نرم افزار کرل درایو و کاربرد آن در جواهر سازی

-دوره آموزش طلاو جواهر سازی (پلاک سازی ,توخالی سازی,انگشتر سازی,جواهرات مهره ای,زنجیر,ملیله کاری ,جوشکاری,دیواره سازی ,قفل ,قاب ,تعمیرات طلاو جواهر و..)

-دوره آموزش ساخت صنعتی (قالبگیری، مومکاری، سنگ روی موم،ریخته کاری ،بسابکاری و…)

-دوره آموزش ویژه مومکاری و سنگ روی موم به طور کامل

-دوره آموزش مخراجکاری (سوار کردن سنگ بر روی پایه جواهر و..)

-دوره آموزش  تعمیرات طلاو جواهر و نقره+آبکاری

-دوره آموزش فروشندگی طلاو جواهر و نقره (تشخیص طلای اصل , معاملات طلا,مسکوکات طلاو..)

-دوره آموزش حکاکی

-دوره آموزش تراش سنگ (گوهر تراشی ) (تراش دامله -تراش فست یاتراش زاویه -دوره پیشرفته)

-دوره گوهر شناسی
-دوره آموزش طلاو جواهر سازی +دوره مقدماتی مخراجکاری