آموزش تراش الماس

آموزش نگین تراشی
آموزش نگین تراشی
شهریور ۱۸, ۱۴۰۰
دوره گوهر شناسی الماس
دوره گوهر شناسی الماس
آبان ۲۱, ۱۴۰۰
نمایش همه

آموزش تراش الماس

آموزش تراش الماس

آموزش تراش الماس

آموزش تراش الماس

آموزش تراش الماس : مهم ترین اصل در آموزش تراش الماس تعیین درجه بندی تراش الماس است. این مهم در آموزش تراش الماس یعنی اینکه چقدر تراش و پولیش یک الماس اعم از متناسب بودن سنگ ، عمق و تقارن آن خوب است. در آموزش تراش الماس تاکید می شود که کیفیت تراش به طور مستقیم بر زیبایی و درخشش الماس تأثیر می گذارد. در آموزش تراش الماس یک الماس با تراش خوب درخشان است و نور سفید را به چشم شما منعکس می کند.

در آموزش تراش الماس برای بیشترین حالت زیبایی و درخشندگی، فقط الماس گرد با درجه Excellent cut درنظر بگیرید. در آموزش تراش الماس ذکر می شود که تقارن و پولیش الماس ، عالی یا بسیار خوب باشد.

در آموزش تراش الماس بیان می شود که قیمت تراش الماس بر اساس دقت و کیفیت تراش و در درجه اول تناسبات و تقارن آن است. در آموزش تراش الماس می توان به قطعیت گفت که در الماسی عمق ، Table و سایر نسبت ها به همان اندازه دقیق باشند درخشش بیشتری در سنگ مشاهده می شود.