آموزش تراش الماس

آموزش نگین تراشی
آموزش نگین تراشی
شهریور ۱۸, ۱۴۰۰
نمایش همه

آموزش تراش الماس

آموزش تراش الماس

آموزش تراش الماس

آموزش تراش الماس

آموزش تراش الماس : مهم ترین اصل در آموزش تراش الماس تعیین درجه بندی تراش الماس است. این مهم در آموزش تراش الماس یعنی اینکه چقدر تراش و پولیش یک الماس اعم از متناسب بودن سنگ ، عمق و تقارن آن خوب است. در آموزش تراش الماس تاکید می شود که کیفیت تراش به طور مستقیم بر زیبایی و درخشش الماس تأثیر می گذارد. در آموزش تراش الماس یک الماس با تراش خوب درخشان است و نور سفید را به چشم شما منعکس می کند.

در آموزش تراش الماس برای بیشترین حالت زیبایی و درخشندگی، فقط الماس گرد با درجه Excellent cut درنظر بگیرید. در آموزش تراش الماس ذکر می شود که تقارن و پولیش الماس ، عالی یا بسیار خوب باشد.

در آموزش تراش الماس بیان می شود که قیمت تراش الماس بر اساس دقت و کیفیت تراش و در درجه اول تناسبات و تقارن آن است. در آموزش تراش الماس می توان به قطعیت گفت که در الماسی عمق ، Table و سایر نسبت ها به همان اندازه دقیق باشند درخشش بیشتری در سنگ مشاهده می شود.