دوره آموزش طلاو جواهر سازی

با کار آموزان
آذر ۲۱, ۱۳۹۷
مومکاری
دی ۵, ۱۳۹۷
Show all

دوره آموزش طلاو جواهر سازی

آموزش تخصصی طلاو جواهر سازی

 ۴۰۰ساعت آموزش عملی

سطح دوره :مقدماتی تاکاملا پیشرفته

موارد آموزش :

(جوشکاری-نوردکاری-ملیله کاری -پلاک سازی-زنجیر-انگشتر سازی مردانه و زنانه -توخالی سازی-آبکاری-جواهر سازی-جواهرات مهره ای -قفل-قاب و..)

آغاز دوره :هماهنگی در موقع ثبت نام

 

Hl,ca [,hiv shcd -Hl,ca xgh, [,hiv shcd -Hl,ca xghshcd Hl,ca shoj cd,v hghj -Hl,ca’hi [,hiv _Hl,ca [,hiv shcd nsjd _Hl,ca’hi shoj xgh -Hl,ca shoj [,hivhj -Hl,ca [,hiv shcd tkd , pvti hd -Hl,ca [,hiv shcd tkd , pvti hd Hl,ca xghshcd tkd , pvti hd

 

دیدگاه ها بسته شده است