دوره طلا سازی مدرن

دوره گوهر شناسی الماس
دوره گوهر شناسی الماس
آبان ۲۱, ۱۴۰۰
آموزش لحیم کاری طلا
آموزش لحیم کاری طلا
آبان ۲۱, ۱۴۰۰
نمایش همه

دوره طلا سازی مدرن

دوره طلا سازی مدرن

دوره طلا سازی مدرن

یک برنامه بسیار منعطف به هنرجویان اجازه می دهد تا تاریخ دوره طلا سازی مدرن را به صورت جداگانه انتخاب کنند.

برنامه دوره طلا سازی مدرن شهید مصیبی زمینه ای جامع در طراحی جواهرات را برای کسانی که تجربه قبلی یا مهارت های جواهرسازی را ندارند در مدت زمان نسبتاً کوتاهی ارائه می دهد.

دوره طلا سازی مدرن با تکنیک ها و مهارت های سنتی در ساخت و طراحی جواهرات آغاز می شود و سپس هنرجویان را با فناوری های جدید، استفاده خلاقانه از منابع و بیان مواد برای اصالت در طراحی آشنا می کند.

دوره طلا سازی مدرن که از طریق یک فرآیند چالش برانگیز اما ارگانیک غوطه وری کامل، ترکیبی متعادل از اصول عملی و نظری را ارائه می دهد.

با توجه به دوره طلا سازی مدرن ، برنامه این دوره رویکرد به یادگیری را پرورش می دهد که تئوری، عملی، و تجربی، سنت و نوآوری را با هم ادغام می کند تا اعتماد به نفس، مهارت، خلاقیت و تخیل را توسعه دهد.