طراحی طلاو جواهر

نرم افزار های متعددی موجود است که بسیاری از افراد علاقه مند حتی با اسم آنها آشنا نیستند در حالی که آشنایی با آنها و بکارگیری آن میتواند قدم رو به جلویی در کار آنها باشد

بر آن شدیم  برخی  نرم افزار های مناسب طراحی جواهر در سطوح مختلف را  برای علاقه مندان  نام ببریم

MIO ,sketchup,belander ,tinkercaf ,mudbox,shayper ,firestorm cad  , jewel cad, 3design , jewel cad,Gem vision Matrix , Rhino Gold , corl