آموزش جواهر سازی

تراش سنگ های زینتی
شروع دوره جدیدآموزش گوهر تراشی (تراش سنگ)
بهمن ۱۷, ۱۳۹۷
آموزش ساخت و تعمیرات طلا
اسفند ۷, ۱۳۹۷
نمایش همه

آموزش جواهر سازی

تراش گوهر فست کات

تراش گوهر فست کات

                            آموزش دانش چگونگی ساخت یا تولید جواهر،در تهران 

آموزش طراحی طلاو جواهر در تهران

آموزش ساخت طلاو جواهرات در تهران

آموزش طلاسازی وآموزش جواهر سازی در شرق تهران