مومکاری

دوره آموزش جواهر سازی
دوره آموزش طلا و جواهر سازی
دی ۳, ۱۳۹۷
آموزش طراحی جواهرات در شرق تهران
دی ۲۴, ۱۳۹۷
نمایش همه

مومکاری

در صنایعی مانند جواهر سازی برای تولید انبوه از قالبگیری و ریخته کاری استفاده میشود.در قالبگیری به تعداد مورد

نیاز یک مدل قالبی از جنس نوعی پلیمر نرم تهیه میشود که اصطلاحا به آن موم گفته میشود و در مراحل ریخته کاری

فلز جایگزین موم میشود .که به تعداد هر قطعه موم یک قطعه طلاو یا جواهر و یا زیورالاتی از فلزات دیگرتولیدمیشود.

که به آن مومکاری گویند .

این تکنیک قابلیت بکار گیری در سایز های مختلف قطعه های مختلف و یا ظرفیت بکارگیری و ایجاد نوآوری در صنایع

دیگر را دارد .