آموزش ساخت و تعمیرات طلا

تراش گوهر فست کات
آموزش جواهر سازی
اسفند ۵, ۱۳۹۷
آموزش انگشتر سازی -رکاب سازی
اسفند ۱۳, ۱۳۹۷
نمایش همه

آموزش ساخت و تعمیرات طلا

آموزشگاه طلاو جواهر سازی در شرق تهران